De rentree van Vrouwe Justitia

Het beeldmerk van de Rechtspraak

Na ruim 13 jaar afwezig te zijn geweest, maakt Vrouwe Justitia haar rentree in het logo van de Rechtspraak. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat mensen met name de website van de Rechtspraak maar moeilijk konden onderscheiden van die van bijvoorbeeld juridische adviesbureaus. Na meer dan een decennium bleek het logo dus niet meer toereikend, zeker gezien de huidige trends in digitaliseren. Zeker als mensen steeds vaker online een rechtszaak gaan aanspannen, moet de site zich moeiteloos kunnen onderscheiden.

Over Vrouwe Justitia

Vrouwe Justitia, is een Romeinse Godin en wordt ook in Nederland gezien als het symbool voor rechtvaardigheid. Zij wordt afgebeeld met een weegschaal, een blinddoek en een zwaard. De weegschaal staat symbool voor evenwichtigheid, het afwegen van feiten en omstandigheden van beide partijen in een rechtszaak. De blinddoek staat voor onpartijdigheid, rechtspraak zonder aanzien des persoons. Het zwaard staat voor de beslissingsmacht, het vellen van het vonnis, de spreekwoordelijke knoop doorhakken. Het is een herkenbaar beeld dat goed past bij de Rechtspraak. Echter bleek uit onderzoek dat het bestaande logo geen associaties opriep met de Nederlandse rechtspraak.

Het onderscheidend vermogen van een logo

Ook een dergelijk instituut als de Nederlandse rechtspraak moet zich kunnen onderscheiden middels een logo of merk. Een merk wordt gebruikt ter onderscheiding van producten of diensten van een onderneming, instelling of instituut. Het zegt iets over de herkomst. Men wil immers verwarring voorkomen en ook niet het risico lopen dat iemand meelift op een reputatie of er anderzijds afbreuk aan doet. Ook een logo dient als onderscheidingsteken en behoort aan een aantal eisen te voldoen. Het logo moet voldoende onderscheidend vermogen hebben, mag niet beschrijvend zijn, geen verwarring schappen en niet misleidend zijn. Omdat tot 2002 de Rechtspraak onderdeel was van het toenmalige ministerie van Justitie en dit ministerie Vrouwe Justitia als beeldmerk had, kon de Rechtspraak haar destijds niet als logo gebruiken. Sinds 2010 is Vrouwe Justitia echter weer beschikbaar. De Rijksoverheid voerde toen één huisstijl in.

Registratie van uw merk

Wellicht heeft u zelf een onderneming en wilt u uw logo of merk beschermen. Dit bereikt u niet enkel door er gebruik van te maken. Daar is registratie bij een officieel merkenregister voor nodig. Pas na deze officiële registratie ontstaat een exclusief recht waarmee kan worden opgetreden wanneer er inbreuk gemaakt wordt op uw logo of merknaam. Wilt u meer weten over merkenrecht, registratie en bescherming van uw logo? Neem dan eens een kijkje op de website van Rechtnet Advocaten.