Onze ondersteuning gaat ver voor uw WBSO subsidie

Rate this post

WBSO

WBSO is een wet die erop gericht is research en ontwikkeling te bevorderen via een verminderde afdracht van loonheffing. Het is altijd de moeite waard om deze mogelijkheid te laten onderzoeken door WBSOburo. Dat kost u niets, maar kan u wel veel financiele ruimte bezorgen.

De regelgeving met betrekking tot de subsidie in het kader van de WBSO is niet gemakkelijk. Bovendien kunnen ingewikkelde vragen er de oorzaak van zijn dat het aanvragen meer tijd in beslag neemt dan gewenst. Daarom is het de overweging waard om uw aanvraag samen met een van onze deskundigen op te stellen. Dit spaart tijd en dus geld.

Transparante werkwijze aanvraag subsidie WBSO

De service van WBSOburo strekt van advies bij het opstellen van de aanvraag van WBSO subsidie tot het begeleiden van de procedure die op het verzoek volgt, zoals het opzetten van een dossier en de urenregistratie. Daarnaast krijgt u ook een WBSO informatiepakket met nuttige tips en een programma voor urenregistratie. Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt u deze telefonisch of via e-mail aan ons voorleggen.

Indien u periodiek subsidie in het kader van de WBSO wilt aanvragen, bestaat het risico dat u voor elke aanvraag de WBSO documentatie moet doorspitten om uit te zoeken of er zaken gewijzigd zijn. Een arbeidsintensief karwei. De experts van WBSOburo zijn doorlopend geinformeerd over alle nieuwe ontwikkelingen en geven belangrijke wijzigingen op tijd aan u door. Hebt u vragen, dan kunt u deze uiteraard bij ons neerleggen.

Onze ondersteuning gaat ver

Ons tarief is zeer aantrekkelijk en bedraagt 5% van de subsidie met een maximum van € 1750 per aanvraag. Overigens werken wij op basis van No Cure – No Pay . Oftewel: u krijgt pas een nota nadat de subsidie in het kader van de WBSO werkelijk is toegekend. Dus geen tussentijdse facturen die misverstanden scheppen. Dat ondersteunt onze duidelijke en transparante aanpak.

Hoewel het aanvragen van een subsidie in het kader van de WBSO het verkrijgen van een financiele bijdrage van de overheid als doel heeft, is het aanvragen daarvan lastig en arbeidsintensief. Voor het verzoek zullen immers ook bijkomende taken moeten worden uitgevoerd. Ook kunt u op moeilijke vragen stuiten waar u misschien niet direct een gepast antwoord op hebt. Een goede motivatie om eens zonder enige verplichting contact op te nemen met WBSOburo.

Het is plezierig om te weten wat de stand van zaken is omtrent de subsidie in het kader van de WBSO aanvraag. Daarom houden wij u voortdurend op de hoogte over de status van uw aanvraag. Ook informeren wij u tijdig als er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de regelgeving.

Neem de proef op de som. Laat ons uw kans op WBSO subsidie onderzoeken.

Terug naar boven