Versoepeling corona-regels leidt tot tweedeling samenleving.

Rate this post

 

 

Hoewel in alle opzichten goed nieuws. De versoepeling van de corona-maatregelen leidt in bepaalde opzichten tot een onbedoelde en nieuwe tweedeling binnen onze samenleving. Natuurlijk, er is niets tegen in te brengen. Het versoepelen van de recente intelligente lockdown is fantastisch. De verspreiding van het virus lijkt onder controle en verplicht thuiszitten is verleden tijd. De aangekondigde heropening van scholen, terrassen, restaurants, bioscopen en theaters vormt een grote opluchting voor velen.

Toch, als je nader inzoomt, zie je dat de versoepeling van de corona-maatregelen met name lijkt gericht op kinderen, tieners, jonge mensen en mensen tot middelbare leeftijd. Hoewel dit niet expliciet wordt gecommuniceerd, is hier impliciet wel degelijk sprake van.

 

Maatregelen er op gericht om een tweede golf binnen de ziekenhuizen te voorkomen.

Expliciet is er niets dat mensen met een kwetsbare gezondheid of ouderen (risicogroepen) er nog van weerhoudt om volledig deel te nemen aan de 1,5 meter-samenleving. Echter het virus is nog steeds onder ons en het kabinet hanteert de versoepelde regels met name met het oogmerk om een tweede golf binnen de ziekenhuizen te voorkomen. Er wordt weliswaar erkend dat de besmettingsgraad of het reproductiegetal als gevolg van de versoepelingen kan stijgen, maar dat diegenen die daardoor worden getroffen meestal slechts milde klachten zullen ontwikkelen.

Impliciet wordt er vanuit gegaan dat de versoepeling in combinatie met de 1,5 meter-samenleving de bekende risicogroepen voldoende tegen het virus beschermt. Dat wil zeggen, voldoende om een tweede golf binnen de ziekenhuizen te voorkomen.

 

Collectieve risico is verminderd, individuele besmettingsgevaar blijft onveranderd.

Het virus is echter nog steeds onder ons en nog net zo gevaarlijk of dodelijk voor mensen met een kwetsbare gezondheid of voor ouderen. In dat opzicht is er dus helemaal niets veranderd. Hoewel de 1,5 meter-samenleving ook voor hen de collectieve risico’s vermindert, sluiten de maatregelen een individuele besmetting zeker niet uit. Iedereen zal beamen dat ondanks alle goede bedoelingen besmetting in overvolle winkelstraten, op terrassen, in restaurants, in bioscopen en theaters tot de mogelijkheden blijft behoren. Laten we het over het openbaar vervoer maar helemaal niet hebben.

Dit vormt geen groot maatschappelijk of collectief probleem en doorgaans ook geen individueel probleem. De kans dat iemand in dat geval in het ziekenhuis belandt, is maar heel erg klein. Dat wil zeggen, als je niet toevallig behoort tot een risicogroep. Maar stel, je behoort wel tot een bepaalde risicogroep. Dan is het maar zeer de vraag of je de beredeneerde gok met jouw gezondheid of wellicht zelfs jouw leven wilt wagen door je in de gezellige drukte van winkelstraat, terras, restaurant, bioscoop of theater te begeven. Hoewel het collectieve besmettingsrisico van het virus in de 1,5 meter-samenleving voldoende onder controle lijkt, is het individuele besmettingsgevaar van het virus natuurlijk volstrekt onveranderd.

 

Indien jij zuinig bent op jouw gezondheid mijd je liever drukte of druk sociaal contact.

Als jij behoort tot een risicogroep en oprecht zuinig bent op jouw gezondheid, mijd je liever elke vorm van drukte of druk sociaal contact. Dus, tenzij je graag russische roulette speelt of om een andere reden levensmoe bent, verandert er voor risicogroepen binnen onze samenleving vooralsnog niet zo heel veel. Dat wil zeggen, in vergelijking met de recente intelligente lockdown en 1,5 meter-maatregelen.

Een en ander betekent dat er sprake is van een onbedoelde en nieuwe tweedeling binnen onze samenleving. Risicogroepen zullen geduldig moeten blijven afwachten tot het moment dat er een werkzaam vaccin beschikbaar is. Pas vanaf dan zullen zij weer relatief onbekommerd kunnen deelnemen aan onze samenleving.

Tot die tijd, houd vol en blijf gezond!

 

Bron:  Art Huiskes  (onderzoeksjournalist)

Terug naar boven