Drugstesten voor evenementen, nut of noodzaak?

Rate this post

Drugstesten om gezondheidsredenen

Het is geen geheim dat er tijdens evenementen veel drugs worden gebruikt door feestgangers van alle leeftijden. Of het nemen van bepaalde drugs verstandig is, laten we hier in het midden. Wel is duidelijk dat er steeds vaker slachtoffers te betreuren zijn als gevolg van teveel of de verkeerde soort drugs. Het weren van drugs op evenementen is haast ondoenlijk. Ook is het vrijwel onmogelijk om bij de meer dan duizend festivals in Nederland overal drugstest locaties neer te zetten. Wat wel kan, is het zelf meenemen van een drugstest voor evenementen. Mocht u dan toch een pilletje willen nemen, dan kunt u in ieder geval zelf testen hoeveel invloed de drugs op uw lichaam heeft en of het wel ‘zuivere koffie’ was. Een drugstest voor evenementen is online verkrijgbaar bij een specialist in drugs -en alcohol tests.

De rol van beveiligers

Hoe voorkom je drugsslachtoffers en drugshandel bij een evenement? Vanuit het Trimbos-instituut wordt geadviseerd om de beveiligers van een evenement te betrekken bij afspraken met het EHBO-team en de organisator. Een beveiliger heeft immers een dubbele rol: aan de ene kant staat hij bij de ingang om te controleren op drugs. En aan de andere kant moet hij handelen wanneer een bezoeker hem benaderd voor hulp, omdat hij of zij zich onwel voelt door drugsgebruik.

Drugstest servicepunten bij evenementen

De organisator moet dus voor het evenement de nodige maatregelen treffen, maar wat kan een gemeente doen? Volgen het Trimbos-instituut kan een gemeente zowel op het evenemententerrein als daarbuiten maatregelen treffen door bijvoorbeeld te zorgen voor testservice-punten, waar iemand zijn drugs kan laten controleren of waar voorlichting over drugsgebruik wordt gegeven. Hier kunnen drugstesten voor evenementen uitgevoerd worden. De gemeente moet dan wel zorgen voor voldoende drugstesten voor evenementen.

Drugs tegenhouden lukt niet

Gemeenten en organisatoren doen er alles aan om te voorkomen dat drugs mee naar het festivalterrein worden genomen, maar het is onmogelijk om alles tegen te houden. Naast het instrueren van de beveiligers, is het belangrijk dat er een goed opgeleid EHBO-team is op het evenement dat incidenten rondom drugs kan herkennen en behandelen. Drugstesten voor evenementen zijn daarbij een nuttig hulpmiddel. Op dance- en techno festivals zal dit belangrijker zijn, dan op bijvoorbeeld een jazzfestival. Belangrijk is wel dat er in alle gevallen aandacht is voor drugsgebruik. Het zit inmiddels in de samenleving ingebakken. Dan kunnen we maar beter voorbereid zijn op de mogelijke problemen die daarbij kunnen ontstaan.

Terug naar boven