Uw onderneming en het veiligheidsvraagstuk

5/5 - (1 stemmen)

Uw onderneming rendeert goed. De orderportefeuille is goed gevuld en uw personeel is zeer gemotiveerd. Dat is uiteraard heel mooi. Maar hoe is het gesteld met de veiligheid binnen uw organisatie? Is het veiligheidsbeleid en veiligheidsplan up-to-date? Is er een calamiteitenplan? Dit zijn allemaal vragen waar u als ondernemer vroeg of laat mee kan worden geconfronteerd. En dan geldt ook hier dat het beter is om te voorkomen dan te genezen.

Is uw veiligheidsbeleid up-to-date?

Elke organisatie krijgt vroeg of laat te maken met het veiligheidsvraagstuk. Vaak is er binnen de onderneming wel een BHV-er aanwezig en zijn er diverse personeelsleden met een EHBO diploma, maar een goed doordacht veiligheidsbeleid gaat veel verder. Ook op dit gebied stelt de overheid richtlijnen vast waaraan elke onderneming of organisatie dient te voldoen. Dit scala aan regelgeving vraagt steeds nadrukkelijker om de aanwezigheid van expertise die de meeste ondernemingen niet standaard in huis hebben. Het inhuren van een veiligheidskundige is dan een serieuze optie om die lacune op te vullen. Zo verzekerd u zich als ondernemer van de aanwezigheid van voldoende kennis en kunt u onaangename verrassingen voorkomen.

DISC, uw veiligheidsdeskundige

Dutch Industrial Safety Consultants, kortweg DISC, is toonaangevend in Nederland op het gebied van safety management en consultancy. DISC adviseert niet alleen, door de hands-on mentaliteit wordt de veiligheidsdeskundige een verlengstuk van uw organisatie. De bestaande zorgen omtrent alles wat te maken heeft met de veiligheid binnen uw organisatie of onderneming wordt door DISC uit handen genomen. Door een jarenlange praktijkervaring en actuele kennis met betrekking tot de huidige regelgeving, weet de veiligheidskundige van DISC waar de knelpunten liggen. Een juiste inventarisatie van de actuele stand van zaken is dan ook snel gemaakt. Het maakt daarbij niet uit of het nu gaat om een evaluatie van het veiligheidsbeleid in uw organisatie of het aanpassen van de huidige situatie ten aanzien van de geldende wetgeving. Met het inschakelen van een veiligheidsdeskundige van DISC verzekert u zich van parate kennis in uw bedrijf of instelling.

Investeren in veiligheid

Het veiligheidsbeleid is in de meeste ondernemingen iets waar snel overheen wordt gekeken. Vaak wordt het gezien als een kostenpost, echter die kosten worden groter indien er zich een situatie voor doet waarin het aanwezige veiligheidsbeleid te kort schiet. Investeren in een goed veiligheidsbeleid is derhalve een verstandige investering in de onderneming. Vraag daarom geheel vrijblijvend informatie aan. DISC informeert u graag omtrent de mogelijkheden voor uw onderneming.

Terug naar boven