Corona: houdt uw sportschool rekening met kwetsbare groepen?

Rate this post

 

 

Vanwege de heropening per 1 juli van sportscholen en fitnesscentra is de kop van dit artikel uiterst actueel geworden. Houden sportscholen en fitnesscentra voldoende rekening met kwetsbare groepen, zoals senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid, in verband met het Coronavirus?

 

Collectieve risico versus individuele risico op besmetting.

Het collectieve risico op besmetting met het Coronavirus is, zoals bekend, inmiddels sterk afgenomen. Enerzijds vanwege dat het virus minder circuleert binnen de samenleving, anderzijds als gevolg van intensief bron- en contactonderzoek door de GGD’s. De kans dat er op deze manier oncontroleerbare uitbraken ontstaan is hierdoor een stuk kleiner.

Het individuele risico op besmetting met het virus bestaat niettemin nog steeds. Bovendien is het virus niet minder gevaarlijk dan voorheen. Het vraagt simpelweg de pech om een besmette persoon onder de verkeerde omstandigheden tegen het lijf te lopen. Binnensportactiviteiten op sportscholen en fitnesscentra vormen een potentieel voorbeeld van dergelijke omstandigheden. Hoewel sportscholen en fitnesscentra zich ongetwijfeld streng aan de richtlijnen van het RIVM zullen houden, is het een bekend wetenschappelijk feit dat besmettelijke mensen die veel zweten en hijgen enorm veel virusdeeltjes uitscheiden.

 

Onderzoeksopzet quickscan.

Tel daarbij het feit dat je ruim boven de 50 jaar bent of een kwetsbare gezondheid hebt en je mag jezelf serieus afvragen of collectief binnen sporten op dit moment het extra risico wel waard is? Daarom heeft de auteur de grotere sportscholen en fitnesscentra in Nederland benaderd voor een quickscan omtrent de vraag of ze voldoende rekening houden met senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid.

Hiervoor zijn benaderd: Anytime Fitness, Basic-Fit, BigGym, Curves, Fit For Free / SportCity en Fitland.

Opvallend aspect naar aanleiding van mijn onderzoek is dat geen van deze landelijke ketens aanvankelijk de moeite heeft genomen om te reageren op de mail met onderzoeksvragen. Na telefonische navraag namen uiteindelijk alleen Curves en Fit For Free / SportCity de moeite om nader in te gaan op de onderzoeksvragen. De overige vier landelijke ketens hebben niet op mijn herhaalde schriftelijke en mondelinge verzoeken tot communicatie over dit onderwerp gereageerd.

 

Curves

Curves erkent dat senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid vooralsnog angstig of extra voorzichtig zouden kunnen zijn om weer collectief binnen te gaan sporten. Hierop wordt bij Curves ingestoken door middel van de mogelijkheid om te sporten op speciale uurtjes met minder mensen als voorgeschreven op grond van de RIVM-maatregelen. Hiermee hoopt Curves tegemoet te komen aan diegenen die het allemaal nog erg spannend vinden. Op grond van voorintekening of reservering wordt de maximale groepsgrootte tijdens deze speciale uurtjes extra naar beneden toe bijgesteld. Voorintekening of reservering is overigens verplicht bij alle sportscholen en fitnesscentra, overeenkomstig de RIVM-richtlijnen.

 

Fit For Free / SportCity

Fit For Free / SportCity houdt eveneens extra rekening met senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid. Zo zal Fit For Free / SportCity o.a. de buitentrainingen prolongeren, juist omdat deze met name bij senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid erg populair zijn. Ook zal Fit For Free / SportCity in clubs waar dit qua ledenbestand of ruimte haalbaar is, desgewenst speciaal voor senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid aparte uren of ruimten organiseren om te kunnen trainen.

 

Resultaten quickscan.

De resultaten van mijn quickscan tonen aan:

dat Curves en Fit For Free / SportCity serieuze aandacht besteden aan senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid in verband met het Coronavirus en hierop actief inspelen;

dat lang niet alle sportscholen en fitnesscentra zich voldoende bewust lijken van de grotere potentiële risico’s die senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen bij een bezoek aan sportschool of fitness studio;

dat lang niet alle sportscholen en fitnesscentra voldoende oog hebben voor leden die vooralsnog angstig of extra voorzichtig zijn ten aanzien van collectief binnen sporten;

dat lang niet alle ketens aanleiding zien om hierop actief in te spelen qua doelgroepenmarketing.

 

Hoewel over de concrete besmettingsrisico’s van mening kan worden verschild, is het te verwachten dat bepaalde groepen angstiger of voorzichtiger zullen zijn dan anderen in verband met het Coronavirus. In het kader van de heropening van sportscholen en fitness studio’s vanaf 1 juli lijkt het marketingtechnisch sowieso een gemiste kans om hiermee bij voorbaat geen rekening te houden en hierop niet actief in te spelen.

 

Bron:  Art Huiskes  (onderzoeksjournalist)

Terug naar boven