Hoeveel overheidsmarketing is er nodig voor een stel schapen?

Rate this post

 

 

Eerder artikel van Art Huiskes over de Coronacrisis: ” Versoepeling corona-regels leidt tot tweedeling samenleving.”

Laat er overigens geen enkel misverstand over bestaan:  Ik steun het anti-racisme debat op alle fronten!

 

Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Meer dan 5000 om precies te zijn op de Dam in Amsterdam op maandag 1 juni. Enkele schapen vertelden vol trots in de camera dat zij het zo belangrijk vonden om een gebaar te maken tegen het politiegeweld in de Verenigde Staten (#BlackLivesMatter), dat ze het risico op een Coronabesmetting wel op de koop toe wilden nemen. Zich daarbij niet realiserend dat zij iedereen in hun persoonlijke omgeving de komende twee weken opzadelen met precies datzelfde potentiële risico. En bedankt hè, gasten!

 

Heiligt het doel alle middelen?

Is de anderhalve-meter-samenleving nu niet juist bedoeld om dergelijke collectieve besmettingsrisico’s tot een minimum te beperken? Deze lieden die de extreme drukte heel bewust opzoeken, besluiten volkomen egocentrisch om de collectieve beginselen van de anderhalve-meter-samenleving tijdelijk naast zich neer te leggen. Onder het volstrekt miskende mom van ‘het doel heiligt alle middelen’. Hoeveel situaties zullen er in de loop van de geschiedenis al niet op deze manier zijn ontspoord?

 

Hoeveel overheidsmarketing is genoeg vraag je jezelf cynisch af?

Je vraagt jezelf op zo’n moment toch af wie die mensen eigenlijk waren die nog maar twee maanden geleden in Amsterdam uit het raam hingen om te klappen voor onze zorgmedewerkers. Het zullen waarschijnlijk deels schijnheiligen zijn geweest, want nauwelijks twee maanden verder lijken sommigen de ellende van toen alweer grotendeels vergeten.

Blijkbaar is en blijft een bepaald deel van de bevolking doof en blind voor de noden van anderen. In dit geval de noden van mensen met een kwetsbare gezondheid en onze ouderen. Oké, dit doorgeschoten individualisme was vrij algemeen geaccepteerd en ruim aanwezig vóór de Coronacrisis. Maar je hoopt toch stilletjes dat ruim tweeënhalve maand aan overheidsmarketing ‘alleen samen krijgen we corona onder controle’ bepaalde tastbare sporen heeft achtergelaten in ons individuele en collectieve bewustzijn.

Dat zal inderdaad het geval blijken voor meer dan 90% van onze bevolking. Maar een bepaald percentage mensen lijkt, nu de acute crisis achter de rug is, direct terug te vallen in het egocentrische handelen van vóór de Coronacrisis. De regels gelden natuurlijk voor iedereen, behalve voor mij, zo moeten veel demonstranten hebben geredeneerd. Het doel heiligt alle middelen?

 

Was dit een éénmalige uitglijder, misschien?

Was dit misschien een éénmalige uitglijder in de euforie van de versoepelingen per 1 juni? Je hoopt er toch stilletjes een beetje op, totdat je hoort dat het precies twee dagen later op de Erasmusbrug in Rotterdam op woensdag 3 juni wederom misgaat. De gemeente en de politie pakken het in Rotterdam weliswaar een stuk kordater aan en ontbinden de demonstratie uiteindelijk. Maar het leed is dan natuurlijk al lang geschied met wederom veel mensen langdurig op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar.

 

Alleen samen krijgen schapen corona onder controle.

Alleen samen krijgen schapen corona onder controle. Zonder langdurig individueel en collectief bewustzijn blijven dergelijke drukke bijeenkomsten de komende tijd een reëel gevaar voor de verdere verspreiding van het Coronavirus. Als wij ervoor kiezen als schapen over de dam te blijven gaan, dan gaan wij Corona echt niet onder controle krijgen voordat er een vaccin beschikbaar komt. Met alle gezondheidsgevaren, economische risico’s of zelfs een tweede lockdown van dien.

 

Bron:  Art Huiskes  (onderzoeksjournalist)

Terug naar boven