De nieuwe ISO 14001 norm

Rate this post

Op 15 september 2015 is de opvolger van de ISO 14001-norm uit 2004 in werking gesteld. Hoe werkt dat nu in 2017?

De nieuwe versie van de ISO 14001 certificering

Het is al weer een tijdje geleden maar op 15 september 2015 werd de nieuwe versie van ISO 14001 in werking gesteld. De officiële term is eigenlijk NEN-EN-ISO 14001. Dit is een vernieuwde versie van de ISO 14001-norm uit 2004. Het is tegenwoordig nog mogelijk om beide normen bij certificatie te gebruiken tot begin september van 2018. Drie jaar na publicatie van de nieuwe ISO 14001 in 2015, zijn de oude certificaten niet meer geldig.

Wat zijn de grootste verschillen?

Vanaf 2004 tot 2015 is er nog het één en ander veranderd. Zo ook in de ISO 14001 certificering. De belangrijkste nieuwe punten die hieruit zijn voortgekomen zijn:

  • Het levenscyclusperspectief wordt toegepast
  • Een betere onderbouwing en invulling van de communicatie
  • Een betere kwaliteit qua informatie
  • Belanghebbende partijen worden meer betrokken
  • Een betere aanspreekbaarheid en betrokkenheid van de directie
  • Op strategisch niveau een betere ontwikkeling van het milieubeleid

Wat u in 2017 moet doen om uw ISO 14001 certificering te behalen

Om uw ISO 14001 Certificering te behalen moet u een managementsysteem ontwikkelen, implementeren en onderhouden. Deze moet dan ook voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in de ISO 14001 norm.

Zelf doen of een bedrijf inschakelen?

Het is natuurlijk te allen tijde mogelijk om zelf een ISO 14001 managementsysteem te ontwikkelen en implementeren. Maar u kunt ook gebruik maken van de ervaring die een adviesbureau heeft opgedaan. Zij hebben op basis van jaren ervaring vaak een ISO 14001 managementsysteem ontwikkeld dat zeer goed is. Het managementsysteem moet dan ook voldoen aan het volgende:

  • De organisatie staat centraal en niet de norm waar deze aan moet voldoen
  • Het managementsysteem moet beknopt, herkenbaar, digitaal en praktisch zijn
  • Het managementsysteem en de werkwijze moeten dicht bij de klant blijven
  • Het sluit aan op uw bestaande managementsysteem van bijvoorbeeld ISO 9001

Minimale belasting voor uw organisatie

Door uw managementsysteem op de hiervoor genoemde manier in te richten, zal het gebruik van de ISO 14001 certificering voor minimale belasting van de organisatie zorgen. Daarnaast wordt er op deze manier ook meer draagvlak gecreëerd voor de ISO 14001 certificering.

Terug naar boven